Vyšlo 2. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Akord, Agora, Atlas ne-zabúdnia | Prichádzame za vami, našimi čitateľmi, a možno len zvedavými kolegami, s druhým číslom časopisu, ktorý sme si síce svojím spôsobom vyvzdorovali na nehostinných (inštitucionálnych) podmienkach, ale vzdor a hnev nie sú jeho poznávacou značkou. To skôr korektnosť, otvorenosť a náročnosť na seba aj na iných, a nebojme sa povedať,…

viac

Vyšlo 1. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Robíme to! | Myslela som si, že tento úvodník napíšem s radosťou: o nových začiatkoch, estetike fraktálov, úžasných spolupracovníkoch, jedinečných príspevkoch…, ale nie je tomu tak. Radosť zatienila dvojnásobná vražda, ktorá pohla Slovenskom. A, samozrejme, dôvody, ktoré k nej s najväčšou pravdepodobnosťou viedli. Prostredie prerastené nielen korupciou na najvyšších miestach, ale aj povzbudzovaním mafiánskych praktík…

viac