FRAKTÁLive 2

■ S P R Á V A | Júnové podujatie FRAKTÁLive 1 sa nám osvedčilo, a tak sme sa rozhodli, že si ho o pol roka zopakujeme. Tak sa aj stalo. V polovici decembra 2018 sme sa opäť stretli: redakcia, členovia redakčnej rady, autori a autorky 3. a 4. čísla Fraktálu 2018, ktorí prijali pozvanie (a neboli práve chorí alebo chudobní alebo inak vyťažení), ďalší kolegovia a kolegyne i vítané publikum. A nielenže sme sa započúvali…

viac

Druhé stretnutie redakcie a redakčnej rady

■ S P R Á V A | Dňa 14. decembra 2018 sa v Kabinete pomalosti opäť stretli redakcia a redakčná rada Fraktálu a tém na prediskutovanie bolo neúrekom. Prvýkrát sa predstavili prof. Zdeňka Kalnická, členka redakčnej rady, prof. Milena Machalová, česká lingvistka, ktorá sa stará o jazykovú čistotu textov publikovaných v češtine, prvýkrát bola s nami aj prof. Marta Součková, ktorá v časopise vedie recenznú rubriku. Do diskusií sa tiež zapájali literárny vedec prof. Lubomír Machala,…

viac

Svetoobčianky & literatúra

■ S P R Á V A | BRATISLAVA, 11. 12. 2018,  Veľvyslanectvo Slovinska NITRA, 12. 12. 2018, Filozofická fakulta UKF ■ Problém ako slovenskému publiku predstaviť autorské osobnosti, ktoré sú doma síce neopomenuteľné, no na Slovensku ich mená nikto nepozná, riešia asi všetci prekladatelia z inojazyčných literatúr či organizátori podobných podujatí.   V decembri sme hostili hneď dve takéto autorky zo Slovinska, Klarisu Jovanovič a Jerneju Jezernik, s tou druhou sa však zviezla aj…

viac

FRAKTÁLive 2

■ P O Z V Á N K A | ■ 14. 12. 2018 | 18:00 | Kabinet pomalosti, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava | Srdečne Vás pozývame na podujatie FRAKTÁLive 2. Úspešné absolvovanie prvého ročníka časopisu oslávime autorským čítaním našich prispievateľov (z čísel 3 a 4, 2018), rozhovormi s prítomnými autormi a diskusiou na témy, ktoré nás zaujímajú. V druhej časti programu nás čaká ochutnávka dobrôt z domácej kuchyne…

viac

Bibliografia 1. ročníka časopisu Fraktál

■ B I B L I O G R A F I A,  2 0 1 8,  1.  R O Č N Í K  Časopis Fraktál úspešne absolvoval prvý rok svojho vychádzania. V Bibliografii nájdete kompletný súpis našich príspevkov a ich autorov, roztriedený tematicky a žánrovo, v závere s menným registrom. Predovšetkým vám uľahčí vyhľadávanie, no dôležitý je aj z iného hľadiska. Tým najvýstižnejším spôsobom zároveň dokumentuje, že naše rozhodnutie…

viac

Vyšlo 4. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H  ■ B I B L I O G R A F I A ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | „Súrečenstvo“ kultúr | Rozmýšľam, ako sa vedľa seba ocitli dva, čoby – tri, a vlastne štyri sviatky, komplementárne azda len vďaka zaujímavému (skôr básnickému ako racionálnemu) paradoxu: sté výročie založenia Československa, sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa,…

viac