Vyšlo 3. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Kliknite si nás | Na začiatku roka 2018 sme sa v redakcii rozhodovali, či sa hneď profilovať ako štvrťročník, alebo sa – v našich podmienkach – uspokojiť s vydaním dvoch čísel, ktorými by sme zadosťučinili formálnym kritériám na uchádzanie sa o grant z verejných prostriedkov v roku 2019. Rozhodli sme sa pre to prvé…

viac

Podporte vznik nového časopisu!

■ K A M P A Ň | aktualizované v decembri 2018 ■ POĎAKOVANIE | Vážení priatelia, kampaň na StartLabe sme úspešne ukončili. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili – prvý ročník Fraktálu je kompletný aj vašou zásluhou. Radi vás poinformujeme o našich budúcich aktivitách a tešíme sa na tie vaše najmä na stránkach časopisu. Odmeny, ktoré ste si vybrali, sme už doručili na uvedené adresy. Samozrejme okrem tých, ktoré súvisia s…

viac

FRAKTÁLive 1

■ S P R Á V A | 28. júna 2018 sa v priestoroch Kabinetu pomalosti v Novej cvernovke konala prvá verejná prezentácia časopisu Fraktál spojená s autorským čítaním autorov a autoriek, ktorí prispeli do prvých dvoch čísel časopisu (ročník I), Miroslava Brücka, Ivany Dobrakovovej,  Mily Haugovej, Mariána Milčáka a Árpáda Tőzséra. Ukážky zo svojich textov prečítali aj ďalší prítomní autori a autorky: Daniela Kováčiková, Valerij Kupka, Erik Ondrejička, Stanislava Chrobáková Repar a Viktor Suchý….

viac

Prvé stretnutie redakcie a redakčnej rady

■ S P R Á V A | 28. júna 2018 sa po prvýkrát stretli členovia redakcie a redakčnej rady časopisu Fraktál, ich pracovná schôdzka predchádzala podujatie FRAKTÁLive a takisto sa konala v priestoroch Kabinetu pomalosti v Novej cvernovke. Ukázalo sa, že ani dve hodiny nestačia na bohatý program a prediskutovanie otázok, ktoré spolu s časopisom Fraktál vyvstali. Okrem celkového vyhodnotenia vydavateľského projektu a koncepčných otázok okolo vydávania, periodicity či rozsahových a obsahových parametrov časopisu sa reč krútila…

viac

Vyšlo 2. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Akord, Agora, Atlas ne-zabúdnia | Prichádzame za vami, našimi čitateľmi, a možno len zvedavými kolegami, s druhým číslom časopisu, ktorý sme si síce svojím spôsobom vyvzdorovali na nehostinných (inštitucionálnych) podmienkach, ale vzdor a hnev nie sú jeho poznávacou značkou. To skôr korektnosť, otvorenosť a náročnosť na seba aj na iných, a nebojme sa povedať,…

viac

Vyšlo 1. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Robíme to! | Myslela som si, že tento úvodník napíšem s radosťou: o nových začiatkoch, estetike fraktálov, úžasných spolupracovníkoch, jedinečných príspevkoch…, ale nie je tomu tak. Radosť zatienila dvojnásobná vražda, ktorá pohla Slovenskom. A, samozrejme, dôvody, ktoré k nej s najväčšou pravdepodobnosťou viedli. Prostredie prerastené nielen korupciou na najvyšších miestach, ale aj povzbudzovaním mafiánskych praktík…

viac