FRAKTÁLive 3

■ S P R Á V A | ■ BRATISLAVA, 21. 6. 2019, Nová Cvernovka, Kabinet pomalosti | Ako sľubovala už pozvánka, aj na – v poradí treťom – „Fraktále naživo“ sa stretli literárni autori všetkých generácií, tvorivých orientácií i rodov, publikovaní v ostatných dvoch číslach Fraktálu – hoci spisovateliek a poetiek je vždy menej ako ich kolegov; boli „až“ dve. Zo zdravotných príčin sa na poslednú chvíľu ospravedlnila spisovateľka Marta Hlušíková, ale aj…

viac

Tretie stretnutie redakcie a redakčnej rady

■ S P R Á V A | ■ BRATISLAVA, 21. 6. 2019, Nová Cvernovka, Kabinet pomalosti | Polrok s polrokom sa minuli, a to okrem iného znamená, že redakcia a redakčná rada (RR) Fraktálu sa opäť stretli na spoločnom zasadnutí a prediskutovali, čo všetko nás od decembra 2018 neminulo a čo nás v časopise do konca roka, ale i výhľadovo čaká… Privítali sme aj niektorých členov širšej redakcie i RR, ktorí doposiaľ naše stretnutia nemohli…

viac

FRAKTÁLive 3

■ P O Z V Á N K A | ■ 21. 6. 2019 | 18:00 | Kabinet pomalosti, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava | Srdečne Vás pozývame na podujatie FRAKTÁLive 3. Prvý polrok 2. ročníka (2019) máme za sebou. Najnovšie dve čísla Vám radi predstavíme (aj) naživo. Čakajú Vás: autorské čítania, rozhovory s autormi, diskusia o tom, čo nás i Vás zaujíma, neformálna časť spojená s ochutnávkou dobrôt z…

viac

Vyšlo 2. číslo 2. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Spoločnosť ako večné politikum? – alebo o škálovaní | Tento úvodník píšem v čase, keď sa na Slovensku rozbehli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, a zopár dní po tom, čo sme opäť raz oslávili víťazstvo nad fašizmom a nacizmom v druhej svetovej vojne, a takmer…

viac

Fraktál vo Viedni

■ S P R Á V A ■ P O Z V Á N K A ■ Viedeň, 15. – 16. mája 2019 | Pozvanie pre Fraktál od Stephana Teichräbera (Centrum pre literatúru strednej a východnej Európy) na festival Literárna jar do Viedne prišlo opakovane minulý i tento rok. Na prvýkrát sme ho zdvorilo odmietli, práve sme len začínali, no tento rok sme sa už mali čím pochváliť, a tak…

viac

Vyšlo 1. číslo 2. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | O živej práci | Druhý ročník časopisu Fraktál otvárame – ako inak – poéziou, ktorá v rámci všetkých literárnych druhov a žánrov zostupuje najhlbšie do podzemia reči a na svetlo sveta vynáša tie najskrytejšie prejavy nášho individuálneho Ja, ale aj spoločenskej diskurzívnosti, o ktorých často netušíme ani my sami, alebo si ich len sťažka…

viac