Fraktály SK/SI (2018)

■ POZVÁNKA | ■ 4.10.2018 | 17:00 | Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, Ružomberok | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s Galériou Ľudovíta Fullu Vás pozývajú na podujatie Fraktály SK/SI (2018) – literatúra a jej presahy (II). Našimi hosťami budú výrazní predstavitelia slovinskej poézie, poetky Barbara KORUN a Maja VIDMAR z Ľubľany a básnik a prekladateľ Marjan PUNGARTNIK z Maribora. Hostiteľkou bude prekladateľka ich diel do…

viac

Kako ti je ime?

■ POZVÁNKA | ■ 3.10.2018 | 18:00 | KC Diera do sveta, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s KC Diera do sveta Vás pozývajú na podujatie Kako ti je ime? V rámci projektu Fraktály SK/SI vás srdečne pozývame na stretnutie s dvomi výraznými predstaviteľkami a jedným predstaviteľom slovinskej literatúry + zakladateľkou a šéfredaktorkou nového časopisu na Slovensku, literárneho štvrťročníka Fraktál. Našimi hosťami…

viac

Fraktály SK/SI (2018)

■ POZVÁNKA | ■ 2.10.2018 | 17:00 | Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku (Ventúrska 5, Bratislava) | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku Vás pozývajú na podujatie Fraktály SK/SI (2018) – literatúra a jej presahy (II). Našimi hosťami budú výrazní predstavitelia slovinskej poézie, poetky Barbara KORUN a Maja VIDMAR z Ľubľany a básnik a prekladateľ Marjan PUNGARTNIK z Maribora. Hostiteľkou bude prekladateľka ich…

viac

Vyšlo 3. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Kliknite si nás | Na začiatku roka 2018 sme sa v redakcii rozhodovali, či sa hneď profilovať ako štvrťročník, alebo sa – v našich podmienkach – uspokojiť s vydaním dvoch čísel, ktorými by sme zadosťučinili formálnym kritériám na uchádzanie sa o grant z verejných prostriedkov v roku 2019. Rozhodli sme sa pre to prvé…

viac

Podporte vznik nového časopisu!

■ K A M P A Ň | aktualizované v decembri 2018 ■ POĎAKOVANIE | Vážení priatelia, kampaň na StartLabe sme úspešne ukončili. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili – prvý ročník Fraktálu je kompletný aj vašou zásluhou. Radi vás poinformujeme o našich budúcich aktivitách a tešíme sa na tie vaše najmä na stránkach časopisu. Odmeny, ktoré ste si vybrali, sme už doručili na uvedené adresy. Samozrejme okrem tých, ktoré súvisia s…

viac

FRAKTÁLive 1

■ S P R Á V A | 28. júna 2018 sa v priestoroch Kabinetu pomalosti v Novej cvernovke konala prvá verejná prezentácia časopisu Fraktál spojená s autorským čítaním autorov a autoriek, ktorí prispeli do prvých dvoch čísel časopisu (ročník I), Miroslava Brücka, Ivany Dobrakovovej,  Mily Haugovej, Mariána Milčáka a Árpáda Tőzséra. Ukážky zo svojich textov prečítali aj ďalší prítomní autori a autorky: Daniela Kováčiková, Valerij Kupka, Erik Ondrejička, Stanislava Chrobáková Repar a Viktor Suchý….

viac