Bibliografia 2. ročníka časopisu Fraktál

■ B I B L I O G R A F I A, 2 0 1 9, 2. R O Č N Í K  Časopis Fraktál úspešne absolvoval druhý rok svojho vychádzania. V Bibliografii nájdete kompletný súpis našich príspevkov a ich autorov, roztriedený tematicky a žánrovo, v závere s menným registrom. Predovšetkým vám uľahčí vyhľadávanie, no dôležitý je aj z iného hľadiska. Dokumentuje váš záujem o spoluprácu s nami i našu prácu pre vás a…

viac

Vyšlo 4. číslo 2. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H  ■ B I B L I O G R A F I A ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Skúšobný kameň | Spomienka, hĺbková úvaha, analýza, glosa, interview, anketa – to všetko sú žánre, ktoré nám do čísla vstupujú (aj) v súvislosti s tridsiatym výročím Novembra ´89: revolúcie, reštaurácie, sviatku, problému, traumy, medzníka, faktu, symbolu… Jeho stopa…

viac

Nová kniha S. Chrobákovej Repar

■ S P R Á V A | ■ 10. 11. 2019 | Bibliotéka | Incheba Bratislava | Spolu s vydavateľstvom ASPEKT sme v nedeľu na Bibliotéke v bratislavskej Inchebe uviedli novú publikáciu Stanislavy Chrobákovej Repar, nielen šéfredaktorky časopisu Fraktál a predsedníčky rovnomenného občianskeho združenia, ale aj (a predovšetkým) spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne. Názov knihy Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika veľa naznačuje, mnohé však i skrýva. Na otázky vydavateľky a redaktorky…

viac

Pécs, Budapešť, Bratislava

■ S P R Á V A | ■ 10. 11. 2019 | Bibliotéka | Incheba Bratislava | V nedeľu o 11:00 sme slovenským čitateľom predstavili našich partnerov v projekte „Jelenkor vo Fraktále“ – Zoltána Ágostona, šéfredaktora časopisu Jelenkor, a prozaičku Edinu Szvoren. Pricestovali z Pécsu a Budapešti, aby sme spolu pohovorili o 3. čísle 2. ročníka Fraktálu (2019), ktoré sa vyznačovalo ľahkou presilou maďarskej literatúry. Fraktál tak vyšiel v ústrety zámeru tohtoročnej Bibliotéky, ktorá…

viac

JELENKOR vo FRAKTÁLE naživo

■ P O Z V Á N K A | ■ 10. 11. 2019 | 11:00 | Incheba Bratislava |   Vážení priatelia, ak ste ešte nevyužili príležitosť zoznámiť sa s naším „maďarským“ číslom (2019/3), máte možnosť dobehnúť to L I V E už túto nedeľu,  na Bibliotéke: o 11:00 na pódiu Literárneho centra 1. Našimi hosťami budú: Zoltán Ágoston šéfredaktor časopisu Jelenkor z Pécsu „Iniciatíva Časopis v časopise vznikla práve preto, aby podporila kultúrnu komunikáciu národov, ktoré sú na seba historicky i…

viac

FRAKTÁLive #4 v spolupráci s LiKE

■ S P R Á V A | ■ 27. 9. 2019 | Tabačka Kulturfabrik | Košice | Časopis Fraktál prijal pozvanie na rýchlo sa vzmáhajúci literárny festival LiKE do Košíc, kde 27. septembra 2019 mohlo – aj vďaka tomu –  v Tabačke prebehnúť podujatie FRAKTÁLive #4. Odprezentovali sme na ňom osem autorov, ktorých uviedla šéfredaktorka časopisu, poétka, prekladateľka a literárna vedkyňa Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR. Hodina bola málo – toľko…

viac