II/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II). Slovenská časť

■ S P R Á V A | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 3.10.2018 o 18:00, KC Diera do sveta ■ Dostali sme sa aj do Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši, konkurenciu nám robil hlučný Október-fest na námestí. Mikulášsky večer sme si vymysleli ako diskusný. Každá „hosťka“ sa predstavila jednou básňou na začiatku a jednou na konci podujatia, ostatný priestor vypĺňali otázky a odpovede moderovanej diskusie. Barbara Korun bola zdieľnejšia, Maja Vidmar o…

viac

I/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II) . Slovenská časť

■ S P R Á V A | BRATISLAVA, 2.10.2018 o 17:00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky ■ Stretnutie so slovinskou literatúrou na Slovensku, osobne! Navyše, v dotyku so slovenskou hudbou a výtvarným umením… Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave prichýlilo projekt „Fraktály SK/SI“ (2018) s otvorenou náručou. Komunikácia medzi jednotlivými umeleckými druhmi dodala podujatiu lákavé presahy. Na začiatku prehovorili pani Mateja Kobav, slovinská charge´ d´ affaires, a predstavitelia vydavateľov, ktorí vydali slovenské výbery…

viac

Fraktály SK/SI (2018)

■ POZVÁNKA | ■ 4.10.2018 | 17:00 | Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, Ružomberok | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s Galériou Ľudovíta Fullu Vás pozývajú na podujatie Fraktály SK/SI (2018) – literatúra a jej presahy (II). Našimi hosťami budú výrazní predstavitelia slovinskej poézie, poetky Barbara KORUN a Maja VIDMAR z Ľubľany a básnik a prekladateľ Marjan PUNGARTNIK z Maribora. Hostiteľkou bude prekladateľka ich diel do…

viac

Kako ti je ime?

■ POZVÁNKA | ■ 3.10.2018 | 18:00 | KC Diera do sveta, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s KC Diera do sveta Vás pozývajú na podujatie Kako ti je ime? V rámci projektu Fraktály SK/SI vás srdečne pozývame na stretnutie s dvomi výraznými predstaviteľkami a jedným predstaviteľom slovinskej literatúry + zakladateľkou a šéfredaktorkou nového časopisu na Slovensku, literárneho štvrťročníka Fraktál. Našimi hosťami…

viac

Fraktály SK/SI (2018)

■ POZVÁNKA | ■ 2.10.2018 | 17:00 | Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku (Ventúrska 5, Bratislava) | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku Vás pozývajú na podujatie Fraktály SK/SI (2018) – literatúra a jej presahy (II). Našimi hosťami budú výrazní predstavitelia slovinskej poézie, poetky Barbara KORUN a Maja VIDMAR z Ľubľany a básnik a prekladateľ Marjan PUNGARTNIK z Maribora. Hostiteľkou bude prekladateľka ich…

viac

Vyšlo 3. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Kliknite si nás | Na začiatku roka 2018 sme sa v redakcii rozhodovali, či sa hneď profilovať ako štvrťročník, alebo sa – v našich podmienkach – uspokojiť s vydaním dvoch čísel, ktorými by sme zadosťučinili formálnym kritériám na uchádzanie sa o grant z verejných prostriedkov v roku 2019. Rozhodli sme sa pre to prvé…

viac