Vyšlo 4. číslo 1. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H  ■ B I B L I O G R A F I A ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | „Súrečenstvo“ kultúr | Rozmýšľam, ako sa vedľa seba ocitli dva, čoby – tri, a vlastne štyri sviatky, komplementárne azda len vďaka zaujímavému (skôr básnickému ako racionálnemu) paradoxu: sté výročie založenia Československa, sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa,…

viac

Svetoobčianky & literatúra

■ P O Z V Á N K A | ■ PREDSTAVITEĽKY ODBORU MIRA | ■ 11.12.2018 | 17:00 | Veľvyslanectvo Slovinska v Bratislave, Ventúrska 5 (galéria) | ■ 12.12.2018 | 11:00 | Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť č. 121 (prízemie) | Ženský odbor Slovinského centra PEN MIRA a FRAKTÁL, o.z. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vás pozývajú na…

viac

Literárna cena Mira za rok 2018 Stanislave Chrobákovej Repar

  ■ S P R Á V A | ■ ĽUBĽANA, 19.11.2018 o 19:00, Cankarov dom | Ženský odbor Slovinského centra PEN Mira udelil Literárnu cenu Mira za rok 2018 Stanislave Chrobákovej Repar na základe jednomyseľného rozhodnutia päťčlennej poroty, ktorá pracovala už od septembra. Stala sa tak v poradí siedmou nositeľkou tejto ceny v  6. ročníku jej jestvovania (v r. 2016 komisia udelila cenu až dvom autorkám). Podľa Štatútu Literárnej ceny Mira…

viac

III/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II) . Slovenská časť

■ S P R Á V A | RUŽOMBEROK, 4.10.2018 o 17:00, Galéria Ľudovíta Fullu ■ V ružomberskej Galérii Ľudovíta Fullu sme si so slovinskou poéziou vskutku potykali. Toto bolo podujatie, o akom organizátori, moderátori a tlmočníci snívajú (trikrát StR). V príjemnej atmosfére a komornom prostredí (vhodnom pre poéziu), s Počajiho džezíkom a subtílnymi obrázkami Paoly Ciarskej na stenách, uprostred pozorného obecenstva a s príjemnými ľuďmi za chrbtom (staff: Zuzka, Petra,…

viac

II/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II). Slovenská časť

■ S P R Á V A | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 3.10.2018 o 18:00, KC Diera do sveta ■ Dostali sme sa aj do Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši, konkurenciu nám robil hlučný Október-fest na námestí. Mikulášsky večer sme si vymysleli ako diskusný. Každá „hosťka“ sa predstavila jednou básňou na začiatku a jednou na konci podujatia, ostatný priestor vypĺňali otázky a odpovede moderovanej diskusie. Barbara Korun bola zdieľnejšia, Maja Vidmar o…

viac

I/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II) . Slovenská časť

■ S P R Á V A | BRATISLAVA, 2.10.2018 o 17:00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky ■ Stretnutie so slovinskou literatúrou na Slovensku, osobne! Navyše, v dotyku so slovenskou hudbou a výtvarným umením… Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave prichýlilo projekt „Fraktály SK/SI“ (2018) s otvorenou náručou. Komunikácia medzi jednotlivými umeleckými druhmi dodala podujatiu lákavé presahy. Na začiatku prehovorili pani Mateja Kobav, slovinská charge´ d´ affaires, a predstavitelia vydavateľov, ktorí vydali slovenské výbery…

viac