FRAKTÁLive 3

■ P O Z V Á N K A | ■ 21. 6. 2019 | 18:00 | Kabinet pomalosti, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava | Srdečne Vás pozývame na podujatie FRAKTÁLive 3. Prvý polrok 2. ročníka (2019) máme za sebou. Najnovšie dve čísla Vám radi predstavíme (aj) naživo. Čakajú Vás: autorské čítania, rozhovory s autormi, diskusia o tom, čo nás i Vás zaujíma, neformálna časť spojená s ochutnávkou dobrôt z…

viac

Vyšlo 2. číslo 2. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Spoločnosť ako večné politikum? – alebo o škálovaní | Tento úvodník píšem v čase, keď sa na Slovensku rozbehli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, a zopár dní po tom, čo sme opäť raz oslávili víťazstvo nad fašizmom a nacizmom v druhej svetovej vojne, a takmer…

viac

Fraktál vo Viedni

■ S P R Á V A ■ P O Z V Á N K A ■ Viedeň, 15. – 16. mája 2019 | Pozvanie pre Fraktál od Stephana Teichräbera (Centrum pre literatúru strednej a východnej Európy) na festival Literárna jar do Viedne prišlo opakovane minulý i tento rok. Na prvýkrát sme ho zdvorilo odmietli, práve sme len začínali, no tento rok sme sa už mali čím pochváliť, a tak…

viac

Vyšlo 1. číslo 2. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | O živej práci | Druhý ročník časopisu Fraktál otvárame – ako inak – poéziou, ktorá v rámci všetkých literárnych druhov a žánrov zostupuje najhlbšie do podzemia reči a na svetlo sveta vynáša tie najskrytejšie prejavy nášho individuálneho Ja, ale aj spoločenskej diskurzívnosti, o ktorých často netušíme ani my sami, alebo si ich len sťažka…

viac

FRAKTÁLive 2

■ S P R Á V A | Júnové podujatie FRAKTÁLive 1 sa nám osvedčilo, a tak sme sa rozhodli, že si ho o pol roka zopakujeme. Tak sa aj stalo. V polovici decembra 2018 sme sa opäť stretli: redakcia, členovia redakčnej rady, autori a autorky 3. a 4. čísla Fraktálu 2018, ktorí prijali pozvanie (a neboli práve chorí alebo chudobní alebo inak vyťažení), ďalší kolegovia a kolegyne i vítané publikum. A nielenže sme sa započúvali…

viac

Druhé stretnutie redakcie a redakčnej rady

■ S P R Á V A | Dňa 14. decembra 2018 sa v Kabinete pomalosti opäť stretli redakcia a redakčná rada Fraktálu a tém na prediskutovanie bolo neúrekom. Prvýkrát sa predstavili prof. Zdeňka Kalnická, členka redakčnej rady, prof. Milena Machalová, česká lingvistka, ktorá sa stará o jazykovú čistotu textov publikovaných v češtine, prvýkrát bola s nami aj prof. Marta Součková, ktorá v časopise vedie recenznú rubriku. Do diskusií sa tiež zapájali literárny vedec prof. Lubomír Machala,…

viac