Svetoobčianky & literatúra

■ P O Z V Á N K A | ■ PREDSTAVITEĽKY ODBORU MIRA | ■ 11. 12. 2018 | 17:00 | Veľvyslanectvo Slovinska v Bratislave, Ventúrska 5 (galéria) | ■ 12. 12. 2018 | 11:00 | Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť č. 121 (prízemie) | Ženský odbor Slovinského centra PEN MIRA a FRAKTÁL, o.z. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína…

viac

Literárna cena Mira za rok 2018 Stanislave Chrobákovej Repar

  ■ S P R Á V A | ■ ĽUBĽANA, 19. 11. 2018 o 19:00, Cankarov dom | Ženský odbor Slovinského centra PEN Mira udelil Literárnu cenu Mira za rok 2018 Stanislave Chrobákovej Repar na základe jednomyseľného rozhodnutia päťčlennej poroty, ktorá pracovala už od septembra. Stala sa tak v poradí siedmou nositeľkou tejto ceny v  6. ročníku jej jestvovania (v r. 2016 komisia udelila cenu až dvom autorkám). Podľa Štatútu…

viac

III/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II) . Slovenská časť

■ S P R Á V A | RUŽOMBEROK, 4. 10. 2018 o 17:00, Galéria Ľudovíta Fullu ■ V ružomberskej Galérii Ľudovíta Fullu sme si so slovinskou poéziou vskutku potykali. Toto bolo podujatie, o akom organizátori, moderátori a tlmočníci snívajú (trikrát StR). V príjemnej atmosfére a komornom prostredí (vhodnom pre poéziu), s Počajiho džezíkom a subtílnymi obrázkami Paoly Ciarskej na stenách, uprostred pozorného obecenstva a s príjemnými ľuďmi za chrbtom…

viac

II/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II). Slovenská časť

■ S P R Á V A | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 3. 10. 2018 o 18:00, KC Diera do sveta ■ Dostali sme sa aj do Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši, konkurenciu nám robil hlučný Október-fest na námestí. Mikulášsky večer sme si vymysleli ako diskusný. Každá „hosťka“ sa predstavila jednou básňou na začiatku a jednou na konci podujatia, ostatný priestor vypĺňali otázky a odpovede moderovanej diskusie. Barbara Korun bola zdieľnejšia,…

viac

I/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II) . Slovenská časť

■ S P R Á V A | BRATISLAVA, 2. 10. 2018 o 17:00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky ■ Stretnutie so slovinskou literatúrou na Slovensku, osobne! Navyše, v dotyku so slovenskou hudbou a výtvarným umením… Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave prichýlilo projekt „Fraktály SK/SI“ (2018) s otvorenou náručou. Komunikácia medzi jednotlivými umeleckými druhmi dodala podujatiu lákavé presahy. Na začiatku prehovorili pani Mateja Kobav, slovinská charge´ d´ affaires, a predstavitelia vydavateľov, ktorí…

viac

Fraktály SK/SI (2018)

■ POZVÁNKA | ■ 4. 10. 2018 | 17:00 | Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, Ružomberok | Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s Galériou Ľudovíta Fullu Vás pozývajú na podujatie Fraktály SK/SI (2018) – literatúra a jej presahy (II). Našimi hosťami budú výrazní predstavitelia slovinskej poézie, poetky Barbara KORUN a Maja VIDMAR z Ľubľany a básnik a prekladateľ Marjan PUNGARTNIK z Maribora. Hostiteľkou bude prekladateľka ich…

viac