O nás

Občianske združenie Fraktál bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14.09.2017.

V stanovách OZ sú uvedené aj nasledujúce ciele jeho činnosti:

 • podpora tvorby a propagácia diel domácich a zahraničných tvorivých osobností – umelcov, spisovateľov a prekladateľov, kritikov, vedcov či verejne pôsobiacich intelektuálov a aktivistov (platí pre obidva rody);
 • redakčná príprava, vydávanie a distribuovanie periodických i neperiodických publikácií z umenia, literatúry, kultúry, filozofie a spoločenských vied a i.;
 • podpora interkultúrnej spolupráce a umeleckého dialógu slovenskej kultúrnej obce so zahraničím v bilaterálnych aj multilaterálnych projektoch;
 • organizovanie podujatí literárneho, kultúrneho a osvetového charakteru doma aj v zahraničí.

Zakladateľkou združenia je PhDr. Stanislava Repar, PhD, spisovateľka, prekladateľka a literárna vedkyňa.

Spoluzakladateľmi sú PhDr. Zuzana Gažíková, výtvarná teoretička a kurátorka, a Ing. Vladimír Súkeník, elektrotechnik a milovník umenia.

Zakladajúcimi členmi združenia ďalej sú Eva Kovačevičová-Fudala, knižná grafička, a Ing. Dominika Chrobáková, ekonómka. S. Repar, Z. Gažíková a E. Kovačevičová majú bohaté skúsenosti na poli vydavateľských činností a kultúrneho manažmentu. Prvým krokom združenia bolo založenie rovnomenného nezávislého literárneho časopisu Fraktál.

■ ■ ■

Fraktál, o. z.

 • Sídlo: Pribinova 364, 908 72 Závod
 • IČO: 51112540
 • DIČ: 2120714695
 • Zapísané v evidencii občianskych združení, vedenej MV SR, registračné číslo VVS/1-900/90-51899
 • IBAN: SK36 8330 0000 0026 0136 1062
 • BIC: FIOZSKBAXXX

Kontakty:

 • e-mail: fraktal.sk@gmail.com
 • tel.: +421 907 152581 (predsedníčka)

 


  Dokumenty

Registrácia občianskeho združenia

Registrácia časopisu Fraktál

Súbory na stiahnutie

Logo občianskeho združenia (farba)

Logo občianskeho združenia (č-b)

Logo FRAKTÁLive

Hlavička časopisu Fraktál (logo)


 

Comments are closed.