Linky

UŽITOČNÉ LINKY

 

Fond na podporu umenia
   http://www.fpu.sk

Literárne informačné centrum
   http://www.litcentrum.sk

Lita – autorská spoločnosť
   http://www.lita.sk/

Literárny fond
   http://www.litfond.sk/

Ministerstvo kultúry
   http://www.culture.gov.sk/

Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
   http://www.uslit.sav.sk/

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
   http://usvl.sav.sk/wp/

■ ■ ■

Slovenská literatúra – revue pre literárnu vedu
(Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied)
   http://www.uslit.sav.sk/casopis.html
   https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52

World Literature Studies – časopis pre výskum svetovej literatúry
(Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied)
   https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=76
   http://www.wls.sav.sk/

Slovak Review of World Literature Studies (do r. 2008)
(Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied)
   https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=50
   http://www.slovakreview.sav.sk/

Litikon – časopis pre výskum literatúry
(Katedra slovenského jazyka a literatúry FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
   https://litikon.wordpress.com/

Revue svetovej literatúry
(Slovenská spoločnosť prekladateľov krásnej literatúry)
   http://www.rsl.sk/

Knižná revue
(Literárne informačné centrum)
   http://www.litcentrum.sk/kniznarevue/

Vlna – urbánny splietací mág
(OZ Vlna)
   https://www.vlna.sk/

Vertigo – časopis o poézii a básnikoch
(OZ FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania)
   https://www.myface.land/

Glosolália – rodovo orientovaný časopis
(OZ Glosolália)
   https://www.glosolalia.sk/

Enter
(Dive buky, o.z.)
   http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter

Fragment – revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku
(F. R. & G.)
   http://www.frg.sk/

Fraktál – literatúra horizontálne a vertikálne
(Fraktál, o.z.)
   https://fraktal.sk

Kapitál noviny
(angažovaný mesačník)
   http://www.kapital-noviny.sk
   https://www.facebook.com/Kapitál-100786223958825/

Kloaka – magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby
(Literis, občianske združenie)
   http://kloaka.membrana.sk/

literarnyklub.sk
(občianske združenie)
   http://www.literarnyklub.sk

Magazín o knihách
(príloha denníka SME, Petit Press)
   https://kultura.sme.sk/t/671/o-knihach?ref=menu

ASPEKTin
(Aspekt – feministická vzdelávacia a publikačná organizácia)
   http://www.aspekt.sk/aspektin/title

Knihy na dosah
(Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
v spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove)
   https://knihynadosah.sk/

Medzi knihami
Art-fórum pre literatúru, n.o.)
   https://medziknihami.dennikn.sk/

Platforma – internetový časopis
(OZ Platforma pre literatúru a výskum)
   https://plav.sk/node/

Kritika & Kontext – časopis kritického myslenia
   http://kritika.sk

Filozofia – filozofický časopis
(Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied)
   http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk

■ ■ ■

iPredplatné (Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.)
   https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/fraktal

Rádio Litera
   https://litera.rtvs.sk/

Rádio Devín
   https://devin.rtvs.sk/

Univerzitná knižnica
   https://www.ulib.sk/sk/

Slovenská národná knižnica
   http://www.snk.sk/sk/

Artforum
   https://www.artforum.sk/

■ ■ ■

Visegrad Fund
   https://www.visegradfund.org/

Eurozine
   https://www.eurozine.com/

Central European Initiative
   http://www.cei.int/

Traduki
   http://english.traduki.eu/

Forum slovanskih kultur / Forum of Slavic Cultures
   http://fsk.si/en-us/

Creative Europe (European Commission)
   https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

Culture (European Commission)
   https://ec.europa.eu/culture/node_en

Comments are closed.