BRaK 2020

■ S P R Á V A | V dňoch 11. – 13. 9. 2020 sa v priestoroch Novej Cvernovky konal siedmy ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK. Bohatý kultúrny program tvorili diskusie s domácimi aj zahraničnými autormi a autorkami, autorské čítania, koncerty, divadelné predstavenia, workshopy. Nezabudlo sa ani na detský program. Cez víkend sa konala predajná výstava kníh s vyše päťdesiatimi vystavovateľmi, na ktorej nechýbal ani náš časopis Fraktál. Festival…

viac

Knižná premiéra: DIAGNÓZA L

■ K N I Ž N Á  P R E M I É R A | Stanislava Chrobáková Repar: DIAGNÓZA L | Fraktál, o.z., august 2020 | edícia sophia 01 | 9,90 € (objednávky na: fraktal.sk@gmail.com)   ■ ANOTÁCIA | Dve oči, dve ruky, dve komory srdca, dve hemisféry mozgu… ale aj dve na seba voľne nadväzujúce časti jednej knihy nazvanej DIAGNÓZA L: Cesta okolo hlavy – básňou & Kníhkolotoč. Autorka…

viac

Vyšlo 3. číslo 3. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Minulosť je súčasnosť je budúcnosť Skôr, ako sa vo svojom editoriáli dostanem ku skladbe aktuálneho čísla, chcela by som sa dotknúť troch momentov, ktoré mi počas nedávnych týždňov utkveli v pamäti. Ten prvý mieri vysoko – k ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi,…

viac

Poetka Mila Haugová je laureátka 35. ročníka festivalu VILENICA (Slovinsko)

■ S P R Á V A | 22. 6. 2020 | Táto radostná správa sa rozšírila do sveta vo štvrtok prostredníctvom tlačovej konferencie organizovanej v priestoroch Spolku slovinských spisovateľov v Ľubľane a potešila nielen ocenenú autorku, ale aj mnohých z nás, dlhoročných čitateľov a čitateliek jej poézie. Je to iba začiatok celého diania okolo jubilejného ročníka medzinárodného stretnutia spisovateľov s úctyhodným renomé i tradíciou. Vďaka mimoriadnej situácii (t. j. celosvetovej…

viac

Vyšlo 2. číslo 3. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Situácia je vážna, nie však beznádejná Môžem si vybrať, o čom budem písať. O hanbe, ktorú v mojich očiach utŕžili všetci predstavitelia vládnej koalície, lebo sa – ani len v náznaku – nepobili o kreslo ministra či ministerky kultúry? Pri zostavovaní vlády oň neprejavili najmenší…

viac

PONUKA+ proti koronavírusu!

■ P O N U K A+ | PROTI KORONAVÍRUSU! ■ Z dôvodu pandémie COVID-19 a s ohľadom na zamedzenie zdravotných rizík na vašej i našej strane rozhodli sme sa synchrónne sprístupniť 3. ročník časopisu Fraktál (2020) aj v pdf-formáte. (Pre odborníkov na literatúru: zachovaná možnosť označovania, kopírovania citátov i vkladania komentárov.) Cena tohto balíka je 12 €. ■ Elektronickú verziu časopisu si stačí objednať mailom na adrese: fraktal.sk@gmail.com (prosíme uviesť…

viac