Časopis FRAKTÁL z archívu – kompletné čísla v pdf verzii

■ O Z N A M  | 7. 3. 2020 | Kto prešiel s časopisom Fraktál jeho cestu celkom od začiatku (2018), ten vie, že už vtedy sme sľubovali postupné sprístupňovanie jednotlivých čísel v archíve, s odstupom dvoch rokov od ich vyjdenia. Dva roky rýchlo prešli, a tak – paralelne s vydaním prvého tlačeného čísla III. ročníka (2020) – na internetovej podstránke https://fraktal.sk/archiv-cisel/ „fulltextovo“ zverejňujeme prvé číslo I. ročníka nášho časopisu (číslica svieti nazeleno). Môžete si…

viac

Otvorený list predsedovi OĽaNO

■ I N F O R M Á C I A | 6. marca 2020 | Platforma STOJÍME PRI KULTÚRE, ktorej signatárom je aj občianske združenie FRAKTÁL, poslala otvorený list predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi; ten medzičasom získal poverenie od pani prezidentky na zostavenie novej vlády. Platforma zároveň požiadala svojich signatárov o zverejnenie listu medzi kultúrnou verejnosťou, napríklad prostredníctvom im dostupných elektronických médií. List uverejňujeme v celom znení, pretože jeho obsah považujeme…

viac

Vyšlo 1. číslo 3. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A ■ O B S A H ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Dajme si záležať na udržateľnej priechodnosti sveta – aj toho na Slovensku | V čase, keď budete mať v rukách prvé číslo Fraktálu roku 2020, na Slovensku už bude vrcholiť predvolebná kampaň a parlamentné voľby budú doslova za dverami. Neviem ako vy, ale…

viac

Bibliografia 2. ročníka časopisu Fraktál

■ B I B L I O G R A F I A, 2 0 1 9, 2. R O Č N Í K  Časopis Fraktál úspešne absolvoval druhý rok svojho vychádzania. V Bibliografii nájdete kompletný súpis našich príspevkov a ich autorov, roztriedený tematicky a žánrovo, v závere s menným registrom. Predovšetkým vám uľahčí vyhľadávanie, no dôležitý je aj z iného hľadiska. Dokumentuje váš záujem o spoluprácu s nami i našu prácu pre vás a…

viac

Vyšlo 4. číslo 2. ročníka časopisu Fraktál

■ U P Ú T A V K A  ■ O B S A H  ■ B I B L I O G R A F I A ■ E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar | Skúšobný kameň | Spomienka, hĺbková úvaha, analýza, glosa, interview, anketa – to všetko sú žánre, ktoré nám do čísla vstupujú (aj) v súvislosti s tridsiatym výročím Novembra ´89: revolúcie, reštaurácie, sviatku, problému, traumy, medzníka, faktu, symbolu… Jeho stopa…

viac

Nová kniha S. Chrobákovej Repar

■ S P R Á V A | ■ 10. 11. 2019 | Bibliotéka | Incheba Bratislava | Spolu s vydavateľstvom ASPEKT sme v nedeľu na Bibliotéke v bratislavskej Inchebe uviedli novú publikáciu Stanislavy Chrobákovej Repar, nielen šéfredaktorky časopisu Fraktál a predsedníčky rovnomenného občianskeho združenia, ale aj (a predovšetkým) spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne. Názov knihy Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika veľa naznačuje, mnohé však i skrýva. Na otázky vydavateľky a redaktorky…

viac