Vyšlo 2. číslo 3. ročníka časopisu Fraktál

U P Ú T A V K A O B S A H

E D I T O R I Á L | Stanislava Chrobáková Repar |

Situácia je vážna, nie však beznádejná

Môžem si vybrať, o čom budem písať. O hanbe, ktorú v mojich očiach utŕžili všetci predstavitelia vládnej koalície, lebo sa – ani len v náznaku – nepobili o kreslo ministra či ministerky kultúry? Pri zostavovaní vlády oň neprejavili najmenší záujem. Vystavili si tak smutnú vizitku, zrejme vôbec netušiac, prečo má naša (no nielen naša) kultúra veľké uši… veľké oči… veľké zuby!

Alebo budem písať o situácii, do ktorej nás uvrhol koronavírus, a čo to znamená pre krajinu, jednotlivca, ale aj kultúru, časopisy nevynímajúc? Nová situácia, mimochodom, významným spôsobom odmeňuje predplatiteľov s odberom časopisu priamo do schránky.

Alebo sa mám zmieniť o hyenizme tých našich spoluobčanov, ktorí aj pandemickú situáciu zneužívajú na rozdúchavanie vojnových ťažení v kyberpriestore? Ich nenávistné útoky a klamstvá sa v danej situácii obracajú priamo proti životu. Uvedomujú si, že tu sa každá sranda končí, a ďalej je už len morálne bahno a najťažší kriminál? A že aj keď nie sme všetci na jednej lodi, ako nám dnes vtĺkajú do hlavy, prinajmenšom sa plavíme jedným spoločným oceánom, ktorý nás môže všetkých pohltiť?

Nebudem pokračovať v tomto výpočte ťaživých tém a vrátim sa k meritu veci – k literatúre, ale aj vede a filozofii. Áno, do týchto troch oblastí sme (opäť) spolu s autormi a autorkami nového čísla Fraktálu zavítali, a to v čase vynúteného osamenia mnohých z vás pre rôzne obmedzenia či rovno karanténu. Hoci – aj takáto izolácia sa môže stať zmysluplnou, ak ju využijeme na svoj osobný rast či upevnenie vzťahov s najbližšími. Alebo ak ju strávime v komunikácii s podnetmi, ktoré nás dokážu naplniť, resp. prerásť – myšlienkovo, hodnotovo, esteticky.

Je to na vás, ale aj my v redakcii myslíme na váš výber. V čísle vám prinášame radostnú vedu (rubrika TÉMA), ktorá je akousi predĺženou (odbornou) rukou literárnej kritiky v čísle. Ponúkame veľa literárnych textov, prózy aj poézie (B. Mihalkovič, J. Zambor, S. Laurík, S. Chrobáková Repar, aj bieloruská poézia od A. Razanova a V. Mortovej, česká próza od M. Ajvaza, nechýbajú literárne ZAČIATKY…). Veríme, že vašu pozornosť pritiahne spomienkový blok venovaný pamiatke A. Marenčina. Píšu v ňom J. Mojžiš a K. Bendárová, súčasťou bloku je aj prepis Marenčinovho hosťovania v známej televíznej relácii, a to z prvej (najrozsiahlejšej) verzie príslušného scenára. Pripomíname si ho tak ako tvorcu, prekladateľa, filmového dramaturga, v neposlednom rade autora koláží, i skúseného a múdreho človeka s vlastnými ilúziami, snami – a siedmimi divmi. Pohľady na literatúru a umenie dopĺňa ďalší rozhovor z rubriky BONUS, kde sa R. Šedivý tentoraz porozprával s literárnym vedcom P. Zajacom.

Okrem vedy, literatúry a spomínania prinášame aj liečivú dávku súčasnej filozofie v rubrikách AGORA, V ZÁBERE a ESEJ (začali sme tak – okrem iného – tesnejšiu spoluprácu s mladou filozofkou a literárnou vedkyňou Laurou Kladekovou). No, liečivú… Povedzme si priamo, že sú to úvahy o živote, ale aj, priatelia, o smrti; príležitosť na vyjadrenie dostali V. Suvák, T. Münz, S. Žižek (Slovinsko), sprostredkovane tiež E. Steinová, filozofka židovsko-nemeckého pôvodu, či novoplatonik Plotinos. Slovenskí filozofi v rozhovoroch okrem iného približujú svoje nové filozofické práce: Suvák sa obracia späť k antickej predstave filozofie, no vo svojich myšlienkach je „svetlejší“ od Münza, ktorého myšlienky, i keď obrátené do budúcnosti, vyúsťujú do „temných“ odtieňov. Globálny filozof Slavoj Žižek sa aktuálne venuje súčasnej situácii vo svete v súvislosti s korona-krízou – ide o nedávny rozhovor, ktorý na rozhlasových vlnách poskytol pre RTV Slovinsko. Jeho premýšľanie o výzvach tohto storočia možno označiť prívlastkami: „zaujímavé, silné, aktuálne“ (citát pokusného čitateľa). Steinovej filozofickú pozíciu cez jej monografiu o intersubjektivite a empatii (v češtine vyšla v r. 2013) približuje L. Kladeková. Plotina si zase za východisko svojho uvažovania o poézii básnikov svetového mena zvolil V. Hronec, literárny vedec z Nového Sadu. Napriek veľkému textovému rozsahu (esej vychádza v dvoch častiach) i náročnejšej inštrumentácii Hroncovho myslenia sme tomuto povereniu nemohli nevyhovieť; poézia a filozofia uňho prehovárajú spoločným jazykom, a nechýba ani tretí, duchovný rozmer nášho vzťahu k svetu – i textu. Nemýľme sa: aktuálnosť tohto rozmeru stúpa priamo úmerne s tým, ako sa naša biologická podstata rúca či stáva zraniteľnejšou.

S menej zložitým, nie však plytším či povrchnejším uvažovaním prichádzajú autori stálych rubrík (Dalfar, P. Borkovec, P. Hruška), ku ktorým sa vo svojej rubrike PERIFÉRIA? skusmo pridáva aj mladý literárny kritik a publicista M. Makara. Som presvedčená, že potrebujeme staršie i mladšie hlasy sprostredkujúce skúsenosť s týmto svetom; Makara je sľubným zástupcom tých druhých. Ďalšou novinkou je pokusná rubrika KIGO, nad ktorou bdie redaktorka pre kritiku Eva Urbanová; určená je vašim haiku vytvoreným nad prečítanými knihami. Samozrejme, nechýbajú ani recenzie; z nich sú niektoré (I. Kupková o preklade A. Beleho) ozaj analytické, ale zaujme aj stret dvoch kritikov nad dielom jedného autora, ktorým je tentoraz poetka Eva Luka so svojím Jazverom.

Na záver ešte dve nenápadné výzvy. Prvá je prísľubom: ak nám do polovice júna pošlete svoje primerane spracované postrehy a zápisky z karantény, izolácie, stíšenia a osamenia, vyhradíme pre ne priestor v nasledujúcom čísle. Druhá výzva má skôr podobu tajničky s odmenou: ak úspešne nájdete vetu, o ktorej náš autor úprimne napísal: „Ako inak, kvôli tejto vete som sa pechoril s celou poviedkou,“ dostanete celý III. ročník nášho časopisu zadarmo. Už citát napovedá, kde treba hľadať…

A posledná výzva nech je, naopak, veľmi nápadná: Pre opatrenia, ktoré prijala slovenská vláda a ktoré sa najmä v dôležitej koncovke dotkli aj nášho existenčného cyklu (t. j. v jeho distribučno-predajnej fáze), rozhodli sme sa na rok 2020 rozšíriť distribučno-predajné možnosti nášho časopisu a umožniť vám tak včasný a bezrizikový odber Fraktálu. Ako? Ak vás táto ponuka zaujíma, viac informácií o nej nájdete hneď na úvodnej stránke internetovej strany: www.fraktal.sk.

Ostávajte zdraví a držme si palce, aby nás táto skúška nepoložila na lopatky.

 

Comments are closed.