Otvorený list predsedovi OĽaNO

I N F O R M Á C I A | 6. 3. 2020 |

Platforma STOJÍME PRI KULTÚRE, ktorej signatárom je aj občianske združenie FRAKTÁL, poslala otvorený list predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi; ten medzičasom získal poverenie od pani prezidentky na zostavenie novej vlády. Platforma zároveň požiadala svojich signatárov o zverejnenie listu medzi kultúrnou verejnosťou, napríklad prostredníctvom im dostupných elektronických médií. List uverejňujeme v celom znení, pretože jeho obsah považujeme za zmysluplný a potrebný. Jedine prostredníctvom kultúry môžeme (aj) na Slovensku smerovať k  fungujúcej celospoločenskej dohode všetkých so všetkými a to bez toho, aby sme medzi jednými a druhými stierali rozdiely alebo ich prípadne vyhrocovali do extrémnych až nebezpečných (ideologických) polarizácií.

Platforma na svojej stránke priniesla aj prehľad zámerov jednotlivých politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020 vo vzťahu ku kultúre – tak, ako sa ocitli v ich volebných programoch. Viac nájdete na:

https://stojimeprikulture.sk/otvoreny-list-predsedovi-olano/

https://stojimeprikulture.sk/volby-2020/.

Comments are closed.