Pécs, Budapešť, Bratislava

S P R Á V A |

10. 11. 2019 | Bibliotéka | Incheba Bratislava |

V nedeľu o 11:00 sme slovenským čitateľom predstavili našich partnerov v projekte „Jelenkor vo Fraktále“ – Zoltána Ágostona, šéfredaktora časopisu Jelenkor, a prozaičku Edinu Szvoren. Pricestovali z Pécsu a Budapešti, aby sme spolu pohovorili o 3. čísle 2. ročníka Fraktálu (2019), ktoré sa vyznačovalo ľahkou presilou maďarskej literatúry. Fraktál tak vyšiel v ústrety zámeru tohtoročnej Bibliotéky, ktorá po prvýkrát prezentovala literatúru hosťujúcej krajiny, konkrétne Maďarska. V origináli i slovenskom preklade sme si vypočuli ukážku z poviedky Ediny Szvoren. Prezradila nám aj svoj názor na zapĺňanie „medzier“, ktoré v literatúrach ostávajú po odchode veľkých osobností – v daných súvislostiach L. Grendela, P. Esterházyho a I. Kertésza. V podaní prekladateľky Jitky Rožňovej, ktorá celé podujatie uviedla, sme si vypočuli preklad dvoch básní ďalšej maďarskej autorky, poetky Tímee Turi. Väčšia časť podujatia sa niesla v diskusnom duchu: Stanislava Chrobáková Repar vyspovedala Z. Ágostona v súvislosti s výberom textov do čísla, ale aj atribútmi (otvorenosť, vrstevnatosť, modernosť, panónskosť), ktorými sa on i Jelenkor vo svojom redakčnom pôsobení riadia už celé roky. Dotkli sa i (ne)slobodných podmienok na prácu, finančnej cenzúry, projektu „Časopis v časopise“ v jeho proeurópskom pôsobení, zaujímavých osobností (na Slovensku literárne dodnes neznámych) ako napr. maďarský básnik a herec Géza Röhrig pôsobiaci v New Yorku, či inšpiratívnych textov, ako je štúdia o previazaní a spolupráci avantgardných časopisov po Veľkej vojne; fenomén „syntetické redigovanie“ vystihuje edičné prístupy, ktorými sa vtedajší redaktori po celej Európe spontánne riadili… Viac sa dozviete – vo Fraktále.

Uvedené číslo okrem FPU podporilo aj Petőfi Irodalmi Múzeum z Budapešti. Podujatie sme realizovali s podporou Balassiho inštitútu v Bratislave, za pohotové tlmočenie hosťom i publiku ďakujeme Lenke Nagyovej.

Comments are closed.