Nová kniha S. Chrobákovej Repar

S P R Á V A |

10. 11. 2019 | Bibliotéka | Incheba Bratislava |

Spolu s vydavateľstvom ASPEKT sme v nedeľu na Bibliotéke v bratislavskej Inchebe uviedli novú publikáciu Stanislavy Chrobákovej Repar, nielen šéfredaktorky časopisu Fraktál a predsedníčky rovnomenného občianskeho združenia, ale aj (a predovšetkým) spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne. Názov knihy Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika veľa naznačuje, mnohé však i skrýva. Na otázky vydavateľky a redaktorky knihy, germanistky Jany Cvikovej, o okolnostiach či motivácii vzniku tohto textového celku, jeho vnútornej štruktúre, situácii autoriek na Slovensku a i. S. Chrobáková Repar odpovedala takmer hodinu. Rozhovor dvoch feministicky podkutých intelektuálok („Nemôžeš byť demokrat a nebyť feminista!“) rámcovali ukážky z prezentovanej knihy. Prvú z nich autorka venovala čerstvej nositeľke Nobelovej ceny za literatúru, poľskej prozaičke Olge Tokarczuk, resp. jej monumentálnemu a zároveň minucióznemu literárnemu slohu, v ktorom nechýbajú ani stopy sofistikovanej, avšak literárne poľudštenej historicity. Ako druhá odznela ukážka v ktorej sa autorka venuje tvorbe chorvátskej spisovateľky Dubravky Ugrešić. Tá si vo svojich esejách (preložených aj do slovenčiny) o. i. všíma „pascu trhu“ na spisovateľov, ich vynútený nomádsky spôsob života i nikdy nekončiace (seba)manažovanie – to všetko v súvislosti s neoliberálnymi vzťahmi v spoločnosti, ktoré kultúre veľmi neprajú, skôr naopak.

Vydanie knihy podporil FPU, finančne prispela Nadácia VÚB, podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s LIC. Viac o knihe na: http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/bielym-atramentom-feministicka-literarna-kritika-gynokritika-0.

Comments are closed.