Bibliografia 2. ročníka časopisu Fraktál

B I B L I O G R A F I A, 2 0 1 9, 2. R O Č N Í K 

Časopis Fraktál úspešne absolvoval druhý rok svojho vychádzania. V Bibliografii nájdete kompletný súpis našich príspevkov a ich autorov, roztriedený tematicky a žánrovo, v závere s menným registrom. Predovšetkým vám uľahčí vyhľadávanie, no dôležitý je aj z iného hľadiska. Dokumentuje váš záujem o spoluprácu s nami i našu prácu pre vás a jej rozsahy – horizontálne i vertikálne.

Ďakujeme, že žijete nezávislú literatúru.

Comments are closed.