FRAKTÁLive #4 v spolupráci s LiKE

SPRÁVA |

27. 9. 2019 | Tabačka Kulturfabrik | Košice |

Časopis Fraktál prijal pozvanie na rýchlo sa vzmáhajúci literárny festival LiKE do Košíc, kde 27. septembra 2019 mohlo – aj vďaka tomu –  v Tabačke prebehnúť podujatie FRAKTÁLive #4. Odprezentovali sme na ňom osem autorov, ktorých uviedla šéfredaktorka časopisu, poétka, prekladateľka a literárna vedkyňa Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR. Hodina bola málo – toľko času autorskému čítaniu vymedzili organizátori – a každý z autorov a autoriek nám mohol ponúknuť iba krátku ochutnávku zo svojich textov. V rámci úvodných predstavení hostí sme sa priamo od nich dozvedeli, kto alebo čo ich delí od ďalšej knihy, ktorá či aká kniha im, naopak, vyšla naposledy a prečo, ktorý je koho obľúbený básnik (poetka?), ako sa dá spájať pôsobenie vo viacerých druhoch umenia, aká je to „moderná láska“, či je možné skĺbiť úlohu viacnásobného mladého otca s prácou a tvorbou, ako sa interpretuje báseň… Kto neprišiel a nevypočul si nás, odpovede Fraktálových hostí nepozná. Prítomné publikum ocenilo dynamické dianie na pódiu, ktoré nebolo v Tabačke problém potiahnuť hlboko do noci, pravdaže, tentoraz už v neformálnych debatách v preddverí sály, presnejšie, v priestoroch denného a nočného baru. Vystúpenie účinkujúcich vnímame – a nielen v Košiciach – ako nepriamo vyslovenú podporu nášmu časopisu. V Košiciach sa predstavili: Jana BODNÁROVÁ, Juraj KUNIAK, Marcel LACKO, Janko MIČKO, Marián MILČÁK, Joe PALAŠČÁK, Dalimír STANO a James SUTHERLAND-SMITH – autori a jedna autorka (pre Fraktál dôležitého, pretože veľmi výkonného) „východného kultúrneho okruhu“ 😊 a prispievatelia časopisu v tomto i jeho predchádzajúcom, prvom ročníku. Ďakujeme!

Comments are closed.