Tretie stretnutie redakcie a redakčnej rady

S P R Á V A |

BRATISLAVA, 21. 6. 2019, Nová Cvernovka, Kabinet pomalosti |

Polrok s polrokom sa minuli, a to okrem iného znamená, že redakcia a redakčná rada (RR) Fraktálu sa opäť stretli na spoločnom zasadnutí a prediskutovali, čo všetko nás od decembra 2018 neminulo a čo nás v časopise do konca roka, ale i výhľadovo čaká… Privítali sme aj niektorých členov širšej redakcie i RR, ktorí doposiaľ naše stretnutia nemohli absolvovať (Tomáš Oravec, Igor Hochel, Jozef Palaščák), a hoci iní sa, naopak, z pracovných dôvodov ospravedlnili, reč ani tentoraz nestála. Prebrali sme všeličo – od jazykovej prípravy časopisu cez jeho financovanie a rozsah až po grafickú podobu, z obsahových záležitostí akcentovala najmä kritika, presnejšie, potreba jej väčšej diverzifikácie. Popri akademickej recenzistike by sa do nej mali, resp. mohli zapojiť aj spisovatelia (alebo vedci) so svojimi osobnejšími poznámkami či postrehmi o prečítaných knihách – kedysi obľúbenej, menej formálnej a často i duchaplnej rubrike literárnych časopisov. Rubrika KYVADLO by mala poskytovať – možno už výberom dvojice recenzentov – väčšiu možnosť na ich latentnú polemiku (predstavitelia rôznych generácií či názorových smerov a pod.). Zhoda panovala aj v otázke návratu k projektu Časopis v časopise; v prípade, že by nešlo len o tematický blok, ale o ucelené číslo časopisu, malo by vyjsť ako mimoriadny, piaty zväzok príslušného ročníka – vzhľadom na štvrťročnú periodicitu Fraktálu. Naopak, o grafike časopisu a rozsahu jednotlivých čísel (a v dôsledku toho aj periodicity) nepanovala úplná zhoda. Do obidvoch diskutovaných okruhov otázok však zasahujú, okrem iného, aj finančné možnosti redakcie, resp. vydavateľa, a tiež koncepčné nastavenia časopisu: grafika primárne rešpektujúca text na rozdiel od jeho vizuálne príťažlivého (magazínového) podania, a profesionálny charakter časopisu – na rozdiel od populárneho, resp. čisto mediálneho výstupu.

Comments are closed.