FRAKTÁLive 3

S P R Á V A |

BRATISLAVA, 21. 6. 2019, Nová Cvernovka, Kabinet pomalosti |

Ako sľubovala už pozvánka, aj na – v poradí treťom – „Fraktále naživo“ sa stretli literárni autori všetkých generácií, tvorivých orientácií i rodov, publikovaní v ostatných dvoch číslach Fraktálu – hoci spisovateliek a poetiek je vždy menej ako ich kolegov; boli „až“ dve. Zo zdravotných príčin sa na poslednú chvíľu ospravedlnila spisovateľka Marta Hlušíková, ale aj náš kolega z Ostravy, básnik Petr Hruška. To nič, ich „výpadok“, no i zámerné vypustenie úspešných „medziriadkarov“, víťazov literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Medziriadky 2018, dobehneme inokedy, možno už v decembri… Cestu k nám veru merali prispievatelia (a spolupracovníci časopisu) z Prahy, Košíc, Skalice, Nitry či Trnavy – ďakujeme za ich obetavosť a jasne vyjadrenú kolegialitu.

Vypočuli sme si teda autorské čítanie poetiek Ivice Ruttkayovej a Daniely Kováčikovej, básnikov Jána Buzássyho a Petra Borkovca (Praha), prozaikov Juraja Mojžiša, Janka Mička, Joe Palaščáka či Ivana Lesaya, a tiež (v tomto prípade) esejistov Árpáda Tőzséra a Břetislava Ditrycha (Praha). Všetkých ich – aj krátkym rozhovorom s nimi – uviedla šéfredaktorka časopisu, spisovateľka a literárna vedkyňa Stanislava Chrobáková Repar. A hoci sa podujatie natiahlo cez dve a pol hodiny živého času, striedanie pohľadov, osobnostných perspektív či literárnych žánrov a druhov dokázalo udržať pozornosť prítomných až do konca; (neradi) odišli len tí (dvaja), ktorí mali dohodnutý odvoz. FRAKTÁLive teda mohol aj napriek neskoršej hodine pokračovať svojou – úplne najživšou – neformálnou časťou… a opäť jej pomohli najmä malokarpatské či záhorácke špeciality. Celé podujatie ozvláštnilo aj práve vydané druhé číslo Fraktálu, rovnako mikrofóny, ktoré za nami doputovali až z košického rozhlasu. Azda si časom budeme môcť v éteri vypočuť i nahrávku, ktorá vznikala priamo na podujatí.

Mimochodom, Fond na podporu umenia síce podporil časopis, ktorý sme spolu s autormi a ich tvorbou prezentovali, ale podujatie, na ktorom sme ho prezentovali, už nepodporil. No nie je to škoda?! (Vraj naša žiadosť o príspevok na podujatia organizované pod hlavičkou FRAKTÁLive nevykazovala dostatočný prezentačný potenciál, rozhodla sa komisia!)

A aby sme v tých, ktorí doposiaľ neochutnali Fraktál naživo, vyvolali tzv. účinnú ľútosť, a teda i záujem, venujme na záver pár riadkov osobnému vyznaniu A. Tőzséra (ako prispievateľa do časopiseckej rubriky Z DENNÍKA, č. 1/2019), ktorý pre nás a pre FRAKTÁLive v súvislosti so svojou denníkovou tvorbou uviedol:

Je zaujímavé, že moji vrstovníci, o mladších ani nehovoriac, nepíšu denníky. (A keď aj píšu, tak nie pre verejnosť.) Na vine je asi Roland Barthes, ktorý už v r. 1968 vyhlásil, a to celou váhou svojej autority, že autor ako všemohúci subjekt (subjekt diela) je mŕtvy. V dôsledku toho sa pojem „spisovateľský subjekt“ stáva v druhej polovici 20. storočia podozrivý. A pretože denník je tesne spätý so subjektom autora, tento autobiografický žáner takmer načisto – po Rolandovi Barthesovi – vymizol z literatúry.

Môj názor však je, že sa ho čoskoro podarilo znova vzkriesiť, ibaže v pozmenenej podobe. Uplynulo zhruba desať rokov od problematickej „smrti autora“, keď sa písaniu autobiografickej literatúry začínajú venovať takí významní autori ako Alain Robbe-Grillet, Claude Simon a ďalší; píšu (najmä o sebe) texty, ktoré sú zmesou denníkov, autobiografie a fikcie.

Text, ktorý som vám poslal a prečítal, je z mojej denníkovej knihy s názvom Pasce na čas. Ide už o piaty zväzok môjho, povedal by som, „prúdu vedomia“; všetky majú podtitul Denník denníkov. Čo je zrejmá narážka znamenajúca asi toľko: aj tieto denníky v podstate tvoria autobiografický román – sú reflektovanou podobou mojich niekdajších denníkových záznamov, pričom ich subjekt je, práve tak ako u A. Robbe-Grilleta či C. Simona, polofiktívna osoba zložená z môjho bývalého a môjho terajšieho „ja“.

 

Už teraz sa tešíme sa na ďalšie intelektuálne a tvorivé hodovanie v kruhu zasvätených. Možno zasa okolo Slnovratu, tentoraz zimného; tak si rezervujte čas a náladu.

■ V spolupráci:

 

 

Comments are closed.