Fraktál vo Viedni

S P R Á V A P O Z V Á N K A

Viedeň, 15. – 16. mája 2019 |

Pozvanie pre Fraktál od Stephana Teichräbera (Centrum pre literatúru strednej a východnej Európy) na festival Literárna jar do Viedne prišlo opakovane minulý i tento rok. Na prvýkrát sme ho zdvorilo odmietli, práve sme len začínali, no tento rok sme sa už mali čím pochváliť, a tak sme sa do Viedne vybrali dve: šéfredaktorka Stanislava Chrobáková Repar a grafička časopisu Eva Kovačevičová Fudala. Prezentácia v dialógu s organizátorom festivalu bola naplánovaná na druhý večer a bolo sa o čom porozprávať. Prehistória Fraktálu i jeho súčasná podoba či štruktúra síce boli Stephanovi známe, medzinárodnému publiku v sále však už pomenej. Časopis a iné knižné – autorské, prekladateľské i grafické – artefakty sme vystavili v preddverí sály komornejšieho Divadla Arche, krátko sme sa porozprávali s riaditeľom Slovenského inštitútu vo Viedni pánom Igorom Skočekom, ktorý našu prezentáciu navštívil, a zvítali sa aj s ďalšími dvoma zástupcami na festivale zo Slovenska, Slávkou Liptakovou a Mariánom Hatalom. Srdečné bolo tiež zvítanie s Károlym Méhesom, prozaikom z maďarského Pécsa, či ďalšími účastníkmi – napríklad básnikom a dramatikom Jánosom Téreyom; je možné, že išlo o jeho celkom posledné vystúpenie na medzinárodnej pôde…

V denných hodinách sme stihli „obehnúť“ niekoľko zaujímavých výstav, nakoniec sme sa dostali do rúk aj panovníčke Márii Terézii. Stačilo zájsť kam? – do múzea (pozrite si našu príležitostnú galériu).

Comments are closed.