Svetoobčianky & literatúra

P O Z V Á N K A |

PREDSTAVITEĽKY ODBORU MIRA |

11. 12. 2018 | 17:00 Veľvyslanectvo Slovinska v Bratislave, Ventúrska 5 (galéria) |
12. 12. 2018 | 11:00 | Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť č. 121 (prízemie) |

Ženský odbor Slovinského centra PEN MIRA a FRAKTÁL, o.z. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vás pozývajú na predvianočné stretnutie s predstaviteľkami odboru MIRA.

Na literárno-diskusnom večere sa predstavia spisovateľky a prekladateľky zo Slovinska (a Slovenska): Klarisa JOVANOVIČ, Jerneja JEZERNIK, Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR a Alma Maximiliana KARLIN.

Preklad bude zabezpečený, vstup je voľný. Tešíme sa na vás!

Comments are closed.