Bibliografia 1. ročníka časopisu Fraktál

B I B L I O G R A F I A,  2 0 1 8,  1.  R O Č N Í K 

Časopis Fraktál úspešne absolvoval prvý rok svojho vychádzania. V Bibliografii nájdete kompletný súpis našich príspevkov a ich autorov, roztriedený tematicky a žánrovo, v závere s menným registrom. Predovšetkým vám uľahčí vyhľadávanie, no dôležitý je aj z iného hľadiska. Tým najvýstižnejším spôsobom zároveň dokumentuje, že naše rozhodnutie spred roka padlo na úrodnú pôdu a malo svoj zmysel. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili a poslali nám svoje príspevky, hoci ste vedeli, že tak (nateraz) činíte bez nároku na honorár. Veríme, že z tohto šľachetného gesta sa nestane železné pravidlo. Literatúra si zaslúži našu pozornosť a podporu, tak symbolickú, ako faktickú… a nepochybne aj tú finančnú. 

 

Comments are closed.