Literárna cena Mira za rok 2018 Stanislave Chrobákovej Repar

 

S P R Á V A |
ĽUBĽANA, 19. 11. 2018 o 19:00, Cankarov dom |

Ženský odbor Slovinského centra PEN Mira udelil Literárnu cenu Mira za rok 2018 Stanislave Chrobákovej Repar na základe jednomyseľného rozhodnutia päťčlennej poroty, ktorá pracovala už od septembra. Stala sa tak v poradí siedmou nositeľkou tejto ceny v  6. ročníku jej jestvovania (v r. 2016 komisia udelila cenu až dvom autorkám). Podľa Štatútu Literárnej ceny Mira ide o ocenenie tak tvorivého opusu vyznamenaných, ako aj ich celkových osobnostných postojov a profesionálnej angažovanosti, a to aj v oblasti rodových politík. Cenu v Ľubľane udelili v predvečer otvorenia najväčšieho knižného veľtrhu v Slovinsku, súčasťou ceremoniálu bolo tiež umelecké pásmo venované tvorbe slovinskej spisovateľky a poetky Fanny Hausmann v súvislosti s 200. výročím jej narodenia, doplnené o úryvky z Reparovej esejistických, literárnokritických i básnických zbierok. Cenu Mira laureátke slávnostne odovzdali Predsedníčka odboru Mira Tanja Tuma, predsedníčka Slovinského centra PEN Ifigenija Simonovič a predsedníčka poroty Maja Gal Štromar. V zdôvodnení rozhodnutia poroty sa okrem iného uvádza, že Stanislava Chrobáková Repar svojím všestranným pôsobením „vtisla výraznú pečať slovinskej kultúre ostatných dvoch desaťročí“, pričom „vo svojom pôvodnom prostredí viditeľne napomohla uplatnenie slovinskej literatúry“ (http://www.mira.si/2414-2/; http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/zenski-odbor-pena-z-nagrado-mira-za-stanislavo-chrobakovo-repar/472331). Laureátka spolu s nominantkami sa potom slovinskej verejnosti ešte raz predstavili aj na Spisovateľskom pódiu 34. Slovinského knižného veľtrhu v piatok 23. novembra. K oceneniu gratulujeme!

Comments are closed.