II/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II). Slovenská časť

S P R Á V A |

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 3.10.2018 o 18:00, KC Diera do sveta

Dostali sme sa aj do Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši, konkurenciu nám robil hlučný Október-fest na námestí.

Mikulášsky večer sme si vymysleli ako diskusný. Každá „hosťka“ sa predstavila jednou básňou na začiatku a jednou na konci podujatia, ostatný priestor vypĺňali otázky a odpovede moderovanej diskusie. Barbara Korun bola zdieľnejšia, Maja Vidmar o niečo menej, no nedá sa povedať, že by reč stála… a keď sme si už mysleli, že áno, prišli otázky z publika. O čom? O balkánskej realite. Slovinské poetky ani okom nemrkli a zodpovedali, čo sa dalo. Ďakujeme.

 

Z verejných prostriedkov podujatie podporil FPU.

 

Comments are closed.