I/ FRAKTÁLY SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (II) . Slovenská časť

S P R Á V A |

BRATISLAVA, 2.10.2018 o 17:00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Stretnutie so slovinskou literatúrou na Slovensku, osobne! Navyše, v dotyku so slovenskou hudbou a výtvarným umením…

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave prichýlilo projekt „Fraktály SK/SI“ (2018) s otvorenou náručou. Komunikácia medzi jednotlivými umeleckými druhmi dodala podujatiu lákavé presahy. Na začiatku prehovorili pani Mateja Kobav, slovinská charge´ d´ affaires, a predstavitelia vydavateľov, ktorí vydali slovenské výbery z poézie našich „hostiek“, Juraj Kuniak (Skalná ruža) a Erik Markovič (Nadácia Studňa). O džezové improvizácie počas večera sa na gitare postaral Stanislav Počaji a projekty súvisiace s Fullovými obrazmi „Fullart“ a „Viac Fullu do skla“ prítomným štýlom „pecha kucha“ predstavila ich kurátorka Zuzana Gažíková. Prekladateľka a tlmočníčka na podujatí priateľsky vyspovedala obidve predstaviteľky slovinskej poézie Barbaru Korun a Maju Vidmar (tretieho hosťa, básnika Marjana Pungartnika, v Slovinsku zadržali nečakané zdravotné problémy), dozvedeli sme sa napríklad, že poetky poetkám (vždy) majú čo povedať a dobrá báseň v sebe zákonite nesie aj terapeutický moment, hoci nie cielene. Hlavné slovo však mala samotná poézia – v slovinčine aj slovenčine, v prekladoch Stanislavy Chrobákovej Repar.

 

Z verejných prostriedkov podujatie podporil FPU.

Comments are closed.