Fraktály SK/SI (2018)

POZVÁNKA |

2.10.2018 | 17:00 | Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku (Ventúrska 5, Bratislava) |

Spoločnosť Kolomana Sokola a Fraktál, o.z. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku Vás pozývajú na podujatie Fraktály SK/SI (2018) – literatúra a jej presahy (II).

Našimi hosťami budú výrazní predstavitelia slovinskej poézie, poetky Barbara KORUN a Maja VIDMAR z Ľubľany a básnik a prekladateľ Marjan PUNGARTNIK z Maribora. Hostiteľkou bude prekladateľka ich diel do slovenčiny, spisovateľka, literárna vedkyňa a editorka Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR. O AUTOROCH

Spoločnosť nám budú robiť výtvarné diela, ktoré vznikli v rámci projektu Fullart v kurátorskej koncepcii Zuzany GAŽÍKOVEJ. O hudobné predely sa postará hudobník Stanislav POČAJI.

Comments are closed.