Prvé stretnutie redakcie a redakčnej rady

S P R Á V A |

28. júna 2018 sa po prvýkrát stretli členovia redakcie a redakčnej rady časopisu Fraktál, ich pracovná schôdzka predchádzala podujatie FRAKTÁLive a takisto sa konala v priestoroch Kabinetu pomalosti v Novej cvernovke. Ukázalo sa, že ani dve hodiny nestačia na bohatý program a prediskutovanie otázok, ktoré spolu s časopisom Fraktál vyvstali. Okrem celkového vyhodnotenia vydavateľského projektu a koncepčných otázok okolo vydávania, periodicity či rozsahových a obsahových parametrov časopisu sa reč krútila najmä okolo propagácie Fraktálu, marketingových, distribučných a finančných otázok, medzigeneračnej problematiky (najmä v súvislosti s mladšou a najmladšou generáciou – tak autorskou ako čitateľskou) a „živých“ redakčných politík, ktoré by pritiahli aj neakademicky orientovaných milovníkov literatúry bez toho, aby došlo k hodnotovému sklzu periodika alebo neželanému populizmu.

 

Comments are closed.