FRAKTÁLive 1

S P R Á V A |

28. júna 2018 sa v priestoroch Kabinetu pomalosti v Novej cvernovke konala prvá verejná prezentácia časopisu Fraktál spojená s autorským čítaním autorov a autoriek, ktorí prispeli do prvých dvoch čísel časopisu (ročník I), Miroslava Brücka, Ivany Dobrakovovej,  Mily Haugovej, Mariána Milčáka a Árpáda Tőzséra. Ukážky zo svojich textov prečítali aj ďalší prítomní autori a autorky: Daniela Kováčiková, Valerij Kupka, Erik Ondrejička, Stanislava Chrobáková Repar a Viktor Suchý. Čítania boli sprevádzané zaujímavými komentármi, či už samotných autorov, alebo ich literárnych kolegov a poslucháčov. Kým začiatok podujatia otvorili úvahy o štvrťročníku Fraktál, jeho genéze aj ambíciách, záver patril neformálnej zábave a rozhovorom pri poháriku vína a ďalších gurmánskych lákadlách najmä z oblasti Záhoria a Malých Karpát.

 V spolupráci:

 

Comments are closed.